SHRI HAIDAKANDESHVARI MA

Iznad svih bogova koji dolaze i odlaze u svijesti čovjeka kroz uspon i pad civilizacija, u prebivalištu beskonačnog prostora, u apsolutnome miru gdje više nema vremena, tamo boravi Velika Majka svega što je stvoreno, koja je jedno sa Njenim Gospodom, Vrhovnim Duhom, Sambasadashivom – Vječnim Gospodom Shivom koji je jedno s Majkom Božicom Ambom.

Onaj koji je ukrašen svim božanskim savršenstvima; konačno Biće; koji daje sve; vrhovni Yogi; Labud Znanja; koji živi u srcu onog koji zna; Vrhovni Učitelj vještine Yoge; Gospod Svemira, ćije svetište je Kashi (Varanasi, Benares); Gospod koji boravi u svetoj pećini planine Kailash, Kralj Mudraca, Gospod Haidakhanda daje Svoje blagoslove i kaže:

Velika Snaga koja je kozmička Maya, Vrhovna Božanska Energija, Majka Božica Haidakhana, utjelovljuje potpunost svega što se može spoznati (deset mahavidya), bivajući kombinirana božanska Milost – Energija Božice Mahakali, Mahalakshmi i Mahasarasvati. Obožavanje lotosovih stopala Majke Svemira u ovom obliku pruža čovjekovu životu njegovu najveću realizaciju. (preuzeto iz Haidakhandi Sapta Shati)